Deze gegevens worden gebruikt om je inzichten te geven in je persoonlijke werkenergie over een bepaalde periode.