VIGO volgt alleen je werkdagen en berekend het gemiddelde dagcijfer van de maand door alle dag scores te delen door de dagen die je gewerkt hebt.

  • Als je aangegeven hebt dat je niet hebt gewerkt (Vrij, Ziek of Anders) en/of via de out-of-office instelling, dan worden deze dagen niet meegerekend.
  • Als dat je wél hebt gewerkt maar géén dagscore hebt gegeven, wordt dit niet meegeteld.