Allereerst ben jij degene die te allen tijde jouw persoonlijke data en notities kan inzien (in de app en dashboard). Jouw gegevens worden aan niemand anders verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt.

Slechts een select aantal medewerkers binnen VIGO is, om de input van de gebruiker te kunnen verwerken, bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens. Deze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsclausule. Geen enkele VIGO medewerker heeft inzage in het wachtwoord.