Wij vinden de privacy van onze gebruikers zeer belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Als gebruiker van VIGO Flow at Work app en dashboards doen we er alles aan voor een zorgvuldige bescherming van je persoonlijke gegevens. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld, dat voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In dit Privacy Statement is te lezen hoe en wanneer VIGO je gegevens verwerkt en registreert. We hebben dit in een Q&A (vragen en antwoorden) overzicht samengevat.

 1. Wat is het doel van het gebruik van je gegevens?
 2. Wat zijn de beveiligingstechnieken die VIGO toepast?
 3. Wat gebeurt er wanneer je akkoord gaat met de voorwaarden van het beleid met betrekking tot invullen van de vragenlijsten in de VIGO app?
 4. Hoe en wat verzamelen we aan persoonlijke gegevens?
 5. Hoe wordt de informatie die personen verstrekken via de VIGO app gebruikt?
 6. Wie heeft toegang tot de persoonlijke gegevens van een persoon?
 7. Hoe lang bewaart VIGO de gegevens van personen?

1. Wat is het doel van VIGO bij het gebruik van je gegevens?

Je privacy als gebruiker van de VIGO app en dashboards heeft bij ons de hoogste prioriteit! We realiseren ons hoe belangrijk jouw persoonlijke gegevens zijn en zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. VIGO verzamelt uitsluitend informatie via de VIGO app, met geïnformeerde toestemming van jou.

De gegevens die je zelf invult zijn antwoorden op meerkeuze vragen, dag scores en persoonlijke notities in de VIGO app. Deze gegevens worden gebruikt om je inzichten te geven in je persoonlijke werkenergie over een bepaalde periode.

2. Wat zijn de beveiligingstechnieken die VIGO toepast?

VIGO wordt gehost en beheerd door DigitalOcean. Deze partij is o.a. ISO27001 gecertificeerd en hanteert een 99.99% uptime Service Level Agreement en alle diensten vallen binnen dit certificaat. Alle servers ter ondersteuning van VIGO staan in Nederland.

VIGO bedient zich van goed beveiligde databases waarin gegevens worden opgeslagen, gecertificeerd voor ISO-27001:2013 en NEN 7510:2011. Voor het inloggen op onze VIGO app maken wij gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat. Wij maken voor het opslaan en versleutelen van wachtwoorden gebruik van moderne en recente techniek. Met de voor de levering van onze diensten noodzakelijke bewerkers, hebben we in lijn met de AVG sluitende overeenkomsten gesloten.

3. Wat gebeurt er wanneer een persoon akkoord gaat met de voorwaarden van het beleid met betrekking tot invullen van de vragenlijsten in de VIGO app?

Voordat je als gebruiker je persoonlijke gegevens verstrekt en de app kan gaan gebruiken, krijg je  inzage in het beleid met betrekking tot het gebruik van VIGO. Nadat je de voorwaarden van het beleid hebt  gelezen en daarmee akkoord bent gegaan, stuur je je antwoorden en gegevens via een beveiligde link naar het platform VIGO Online, dat zich op servers in ons gegevenscentrum bevindt.

4. Hoe en wat verzamelen we aan persoonlijke gegevens?

Hoe verzamelen we gegevens: 

Registratie: 

Wanneer je wordt uitgenodigd voor het activeren van de VIGO app, ontvang je een mail met een link om je te registreren. Je wachtwoord, dat aan sterke wachtwoord eisen voldoet, slaan we versleuteld op in ons systeem. Je e-mailadres gebruiken we als unieke identifier bij het inloggen op de app.

Persoonsgegevens

We slaan de volgende persoonsgegevens op: e-mailadres, wachtwoord, voornaam, tussenvoegsel, achternaam.

5. Hoe wordt de informatie die personen verstrekken via de VIGO app gebruikt?

VIGO gebruikt je persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • VIGO gebruikt de ingevoerde dag evaluaties en notities om aan jou via de VIGO app een samenvatting te kunnen geven van het verloop van de werkenergie (6 drivers, ieder met 6 subdrivers) over een langere periode.
 • VIGO stuurt maandelijks een beveiligde link voor het inzien van een persoonlijk on-line dashboard (samenvatting van de dag evaluaties over kalendermaanden)

Daarnaast kunnen we de gebruiker voorzien van:

 • Notificaties in de app als herinnering of tips voor het gebruik van de app en VIGO Insights mails met persoonlijk advies.
 • VIGO mails met download links voor content met toepassing tips voor de VIGO app en dashboard

Wij vinden het belangrijk onze diensten zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers. Wij zijn dan ook constant bezig onze diensten te verbeteren. Daarom slaan we behalve persoonlijke informatie ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie over onze bezoekers van de website op. Deze persoonlijk informatie wordt alleen opgeslagen als de bezoeker hier expliciet toestemming voor geeft via de Cookie notice die toont als de bezoeker de website bezoekt. Deze informatie is niet te herleiden naar een individu en helpt ons om:

 • Beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt
 • Het op elke andere wijze verbeteren van onze diensten
 • VIGO bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan nodig voor de benoemde doeleinden

6. Wie heeft toegang tot de persoonlijke gegevens van een persoon?

Inzage in persoonsgegevens

Slechts een select aantal medewerkers binnen VIGO is, om de input van de gebruiker te verwerken, bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens ten behoeve van de persoonlijke rapportages. Deze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsclausule. Geen enkele VIGO medewerker heeft inzage in het wachtwoord.

7. Hoe lang bewaart VIGO de gegevens van personen?

VIGO bewaart gegevens alleen voor zolang dat nodig is om de doeleinden van VIGO te vervullen. 


Inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde inzien, wijzigen of laten verwijderen. Je kunt ons schriftelijk verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien door een mail te sturen naar support@vigo.works. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons wijzigingen doorgeven. 

Op jouw verzoek verwijderen we je persoonsgegevens uit onze administratie. Een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens kan je via e-mail richten aan support@vigo.works of naar het postadres worden verstuurd dat onderaan dit document wordt vermeld.


Klachtenregeling

Mocht je als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat VIGO dit reglement niet naleeft, dan verzoeken wij je contact op te nemen met:

info@VIGO.works
VIGO bv
Orteliuslaan 9
3528 BA Utrecht

Kom je er op deze manier niet uit, kun je contact op nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.Wijzigingen voorbehouden

VIGO behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Mei 2018